Budoucnost je digitální

V Česku nyní po vzoru Velké Británie a Dánska budujeme Digitální a informační agenturu, která je důležitým milníkem pro úspěšnou digitální transformaci naší veřejné správy. Spojením zahraničního know-how a českého technologického talentu otevíráme cestu k digitální budoucnosti v srdci Evropy.

Co je to DIA

ikona-monitor

Digitální stát jako priorita

Digitální a informační agentura je místem, kde má digitální transformace prioritu. DIA pracuje na zlepšování online služeb veřejné správy určené občanům. V budoucnu si tak přes internet budete moci vyřídit nové doklady a nahrát si je do mobilu, stát vám pomůže vyplnit daňové přiznání, anebo si na pár kliknutí vyřídíte státní příspěvky a dávky.

ikona-skupina-lidí

Expertní centrum

DIA je moderní organizací 21. století inspirovaná digitálními agenturami v zemích, které jsou v digitalizaci lídry. Přitahujeme experty z celé oblasti IT a budeme jejich talentu nejen využívat, ale dál ho rozvíjet. Záleží nám na přívětivé a podpůrné firemní kultuře, kde může člověk profesně růst a cítit, že jeho práce má prestiž a smysl.

ikona-vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců

DIA nabízí vzdělávání, podporu a know-how státním zaměstnancům napříč veřejnou správou. Státu, který šlape jako digitální hodinky, se daří tam, kde se setkají potřeby občana s kompetentním a motivovaným úřednictvem.

O projektu digitální transformace

V roce 2023 vzniklo jednotné expertní centrum pro řízení a plánování digitalizace státní správy: Digitální a informační agentura (DIA). Jako ústřední orgán státní správy disponuje zákonnými kompetencemi, které jí umožní efektivně řídit digitální transformaci státu, ale i konkrétní digitalizační a IT projekty.

DIA nastavuje nové standardy, implementuje jednotnou metodiku a zefektivňuje projektové řízení digitalizace. Vylepšuje služby v oblasti centrální koordinace a sdílení dat. Součástí agentury jsou tzv. kompetenční centra, která se zaměřují na udržitelnost IT systémů, jejich rozvoj a zejména na sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými institucemi státní správy. Sdružuje experty a expertky v oblasti IT, kteří jsou připraveni pomoci úřadům, ministerstvům a dalším státním institucím s digitalizačními projekty. V neposlední řadě také agentura podporuje vzdělávání úředníků státní správy v oblasti digitalizace a nových technologií.

Digitální transformace řeší i otázku nezávislosti agendy digitalizace na momentální politické konstelaci. DIA je zřízena zákonem, má nadresortní postavení a je nezávislá na řízení ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadech. V tomto ohledu se DIA inspiruje způsobem fungování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost.

Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace má za cíl komplexní změnu v řízení digitalizace státu. Gestorem projektu je místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Projektový tým v současnosti pracuje pod hlavičkou Úřadu vlády.

modré-čtverce-pozadí