Volná místa

Vedoucí oddělení Kompetenční centrum pro jednotný standard a uživatelskou přívětivost

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 15. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. května 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 15. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. května 2023

Vrchní rada - Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. května 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. května 2023

Vrchní rada - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy (DIA-81)

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. května 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. května 2023

Vrchní rada - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy (DIA-82)

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. května 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. května 2023

Vrchní rada - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy (DIA-83)

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 1. května 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 1. května 2023

Vrchní rada - Audit

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Vrchní rada - Ochrana utajovaných informací

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 15. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 15. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Vedoucí oddělení kontrolního a právního

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Odborný rada - Informační a komunikační technologie

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 13. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 13. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Rada / odborný rada - Finance

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 12. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 12. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Odborný referent / vrchní referent - Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 10. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 10. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Vrchní rada - Audit (DIA-20)

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 14. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 14. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Rada / odborný rada - Finance a Organizační věci státní služby

Praha • Služební poměr na dobu neurčitou • 12. platová třída • Plný úvazek • Nástup od 17. dubna 2023
 • Praha
 • Služební poměr na dobu neurčitou
 • 12. platová třída
 • Plný úvazek
 • Nástup od 17. dubna 2023

Content manager DIA

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Programový a projektový pracovník DIA / Asistent/ka ředitele

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Programový a projektový pracovník DIA

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Visual wizard pro DIA

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

IT support

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Vedoucí IT support

Praha • Pracovní poměr na dobu neurčitou • Plný úvazek • Nástup ihned
 • Praha
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Plný úvazek
 • Nástup ihned

Organizační struktura DIA k zahájení činnosti

Převod k 1. 4. 2023

Nejčastější otázky a odpovědi

DIA přináší dlouho potřebné zaměření na digitální transformaci státu. Díky koncentraci expertů a talentu dokáže přinést zlepšení rychleji než dosavadní rozdrobené agendy mezi ministerstvy. DIA vznikla z usnesení vlády, která tyto potřeby reflektuje.
Projekt Transformace koordinace a řízení digitalizace vychází z programového prohlášení vlády. Balíček zákonů, který mění výše uvedené, schválila vláda na svém zasedání dne 17. srpna 2022 a poslala ho do legislativního procesu Parlamentu České republiky. Zákon byl poslanci schválen dne 16. listopadu 2022 a byl projednán v Senátu.

Dosud bylo nemožné vymáhat udržování a zavádění státních standardů či metodik. V DIA byly posíleny a rozšířeny kompetence, které tomu napomohou. Agentura má také možnost odborně podporovat ostatní resorty, stává se odbornou autoritou, která tu chyběla.

Další z překážek pro vývoj digitalizace byla nestabilita financování v rámci velkých ministerstvech. Díky tomu, že DIA jako ÚSÚ má digitalizaci jako hlavní agendu, má i samostatnou rozpočtovou kapitolu. Umožní ji spolehlivě plánovat a s jistotou postupovat kupředu. Součástí toho je postupná změna financování velkých sdílených a centrálních systémů státu.

Rozpočet DIA nad rámec stávajících nákladů s dopadem do státního rozpočtu je ve výši cca 151 mil. Kč. To je částka menší, než případný upgrade běžného stávajícího systému nebo systému nového. Částky se zdají velké, ale v porovnání s ostatními položkami na rozpočtu je to velice konzervativní položka. Naopak předpokládáme, že DIA nastartuje dlouhodobé úspory díky zvýšení efektivity vnitřních procesů, vylepšení zadávacích řízení a automatizaci.
Od dubna 2023 bude pokračovat ve stávajících projektech s důrazem na proklientský přístup, nabírat a integrovat nové kolegy z kompetenčního centra a pracovat na digitálních prioritách vlády. To jsou: mobilní aplikace státu, eDoklady, DSŘ, aktivnější role ve vzniku a směřování EU IT legislativy, převod domén na gov.cz, vylepšování datových schránek, metriky IS a jejich nákladů, standard digitální služby, revize agend a úkolů v katalogu služeb, přístupnější elektronické podpisy a služby nad nimi atd.
Sídlo úřadu je Na Vápence 915/14, 130 00, Praha 3.