Vznik Digitální a informační agentury je v posledních letech možná nejvýznamnějším krokem, který dodá potřebný impuls digitalizaci státní správy. Jako úřad musí být robustní, odolná a musí přitahovat lidi jak s odborným know-how, tak chutí dělat věci nově. DIA bude stavět svůj úspěch na lidech, a proto chce být kompetitivním a žádaným zaměstnavatelem na trhu práce. Coby moderní, agilní, odborně silná instituce posune digitalizaci Česka na novou úroveň.

Martin Mesršmíd

ředitel DIA

fotografie-reditel-DIAfotografie-reditel-DIA

Vize ředitele DIA

Je to otevřená a inkluzivní organizace

DIA musí vyznávat filozofii otevřených dveří (fyzicky i obrazně), otevřené spolupráce mezi týmy s přesahem odpovědnosti a bez umělých hranic mezi DIA a orgány státní správy.

Je v úzkém kontaktu s EU

DIA musí spolupracovat s EU a členskými státy na rozvojových programech (např. v oblasti digitální identity), být součástí procesu tvorby pravidel a na výzkumu se aktivně podílet.

Je autoritou a je agilní

DIA musí dokázat, že má erudici a skvělou informovanost, hluboké znalosti problematiky jednotlivých institucí a že má dostatečnou kapacitu k pokrytí všech potřeb.

Je odolná vůči vendor lock-in

DIA musí pomáhat ostatním se z této situace dostat a ukazovat vlastním příkladem jak postupovat.

Kde a jak se digitální transformace projeví

E-doklady

Elektronický průkaz totožnosti je bránou k využívání všech druhů digitálních služeb. V roce 2023 bude možné mít digitální peněženku (tzv. eDokladovku), do které si nahrajete doklady. Ty budou sloužit jako alternativa k fyzickým dokladům.

Přístup k e-dokladům – občanskému, ale třeba i řidičskému průkazu – bude snadný, jednoduše se k nim dostanete z vašeho mobilního telefonu pomocí PINu nebo biometrických údajů.

Zase o něco lehčí taška.

Datový fond

Předávání dat mezi úřady veřejné správy musí být samozřejmostí. Mezi úřady už nemusí obíhat občan, ale data, která státu poskytl. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.

Nemusíte mít obavy o zneužití vašich dat. Ta budou chráněna jako doteď. My pouze zajistíme jejich správné a efektivní předání napříč úřady.

Mobilní aplikace

Vytvoříme jednotnou mobilní aplikaci státu, která poskytne uživatelům snadný a rychlý přístup k digitálním službám státu. Komunikace s ním pak bude snadnější a pohodlnější.

Aplikaci navrhujeme tak, aby byla uživatelsky přívětivá a praktická. Zpočátku umožní přístup do datové schránky nebo na Portál občana. Nabídne také návody na řešení různých životních situací, ale i mapu s adresami veřejných institucí.

Stát budete mít prostě v kapse.