Správa webu


Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (dále jen „NAKIT“) není původcem informací na webu digitalizace.gov.cz (dále jen „Web“). Vlastníkem webu je Úřad vlády ČR.

NAKIT neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé újmy vzniklé tím, že uživatel využije informace zveřejněné na Webu.

NAKIT neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné ani předpokládané.

NAKIT nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah Webu, na které je v rámci Webu odkazováno, či na které je na Webu uveden odkaz.

Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail posta@dia.gov.cz.